CONTRIBUTIE


Hardlopen: € 70,00 per jaar

Het inschrijfgeld is eenmalig € 7,50.


De contributie bedraagt per half jaar ingaand op 1 juli


€ 35,00 per half jaar

Het inschrijfgeld is eenmalig € 7,50.


Het totaal bedrag kunt U overmaken op Rabobank: IBAN NL87RABO0129525693 t.n.v. Loopgroep Visie te Ermelo, onder vermelding van uw naam.


De contributiefactuur is in december / januari verstuurd, mocht je hem gemist hebben laat het even weten!