BESTUUR EN TRAINERS


bestuur loopgroep visie

voorzitter: Paula Benders
penningmeester: Koos de Jong
secretaris: Angela van Tol


trainers hardlopen

hoofdtrainster: Paula Benders

trainers loopgroepen: Rob Reinewald, Angela van Tol, Jos Brouwer, Marc Boersma, Jim van den Hoek.


postadres

Kozakkenkamp 35
3851 GJ Ermelo


informatie

telefoon: 0341-560302
nummer Kamer van Koophandel: 08130711
rekening nummer Rabobank: IBAN NL87RABO0129525693
e-mail: loopgroepvisie@live.nl